Audyt czystości

Przeprowadź audyt czystości w swojej firmie. Odpowiedz na pytania i uzyskaj odpowiedź na co powinieneś zwrócić uwagę. Formularz audytu jest narzędziem diagnostycznym do weryfikacji istniejących procedur i zasad związanych z dobrymi praktykami higienicznymi. Wyniki przeprowadzonego audytu będą świadczyły o tym w jakim stopniu firma jest bezpieczna dla pracowników, gości i otoczenia.

Obszary audytu, które zostały nisko ocenione, można traktować jako miejsca wymagające szczególnej uwagi i, być może, wdrożenia nowych procedur. Audyt nie weryfikuje zasad bezpieczeństwa, np. zachowania odległości między osobami, nie weryfikuje praktyk produkcyjnych. Jeżeli chcieliby Państwo skonsultować wyniki audytu, prosimy o kontakt. Audyt został opracowany na bazie zaleceń niezależnych instytucji oraz w oparciu o dobre praktyki higieniczne. Zapraszamy do wypełnienia formularza

Pobierz formularz audytu

Aby otrzymać plik do Audytu Czystości, podaj adres e-mail, na który wyślemy Ci link z materiałami do pobrania

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarz anie moich danych osobowych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą elektroniczną.

Co trzeba zrobić?

  1. Pobierz darmowy formularz audytu
  2. Wypełnij odpowiedzi wskazując tak, nie lub nie dotyczy, jeżeli nie masz danego pomieszczenia w swojej firmie. Jeżeli masz dane pomieszczenie, koniecznie odpowiedz na wszystkie pytania.
  3. Arkusz kalkulacyjny sam podliczy Twój wyniki i zobaczysz go na dole tabeli z pytaniami. Przeczytasz tam również krótkie podsumowanie Twojego audytu.